Mål: P 10455-19

Bygglov för tillbyggnad av garage samt ombyggnad av garagetak

Bygglov för tillbyggnad av garage samt ombyggnad av garagetak

Rättegångsfel. Mark- och miljödomstolen har upphävt ett bygglov med hänvisning till en omständighet som sökandena inte har fått tillfälle att yttra sig över och som inte har åberopats av part eller annars förekommit i tidigare instanser. MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet.