Mål: P 7768-19

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och utvändig ändring

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och utvändig ändring

MÖD har bedömt att en befintlig avvikelse från en stadsplan är så stor att bygglov för en tillbyggnad inte kan ges. Ansökan har därför, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagits.