Mål: P 2162-20

Startbesked och kontrollplan

Startbesked och kontrollplan

Byggnadsnämnd har meddelat startbesked för ett beviljat marklov och har fastställt en kontrollplan som avviker ifrån den som byggherren föreslagit. MÖD konstaterar att en åtgärd som omfattas av marklov ska kontrolleras enligt en kontrollplan och att den fastställda planen i detta fall är ändamålsenlig.