Mål: P 1410-19

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

I mål om bygglov för tillbyggnad har MÖD delat mark- och miljödomstolens bedömning att en byggnads planstridiga placering har godtagits av byggnadsnämnden när bygglov gavs 1992 trots att detta inte uttryckligen har angetts i bygglovsbeslutet.