Mål: M 4663-20

Miljösanktionsavgift med anledning av inrättande av avloppsanläggning utan anmälan

Miljösanktionsavgift med anledning av inrättande av avloppsanläggning utan anmälan

MÖD har godtagit att klagandena agerat med utgångspunkt i ett felaktigt myndighetsbesked och därför undanröjt ett beslut om miljösanktionsavgift med anledning av inrättande av en avloppsanläggning utan anmälan.