Mål: M 7982-19

Avgörande

Byggnadsnämndens beslut att ge strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad från missionshus till fritidshus har fastställts bl.a. eftersom huset även har använts som bostad sedan 1940-talet.