Mål: M 8886-19

Avgörande

I mål om utökad produktion av pappersmassa har bolaget ålagts att utreda påverkan på recipíent av utsläpp av kyl- och processvatten med förhöjd temperatur samt utsläpp av dagvatten från vedgård.