Mål: P 1239-20

Avgörande

Sedan nämnden tillbakavisat klagandens påstående att en kommande detaljplan skulle ge en utökad byggrätt har MÖD fastställt ett beslut om rättelseföreläggande.