Mål: P 7647-19

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad. MÖD har bedömt att tillbyggnaden ryms inom den sammanlagda byggnadsarea som medges i detaljplanen. Det har inte heller i övrigt funnits något hinder mot att bevilja bygglov.