Mål: P 12328-19

Avgörande

Efter medgivande från nämnden har MÖD upphävt ett beslut om byggsanktonsavgift och rivningsföreläggande.