Mål: F 6931-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har utökat rättighetsområdet för ett servitut trots att det bara var ägaren av den tjänande fastigheten som hade överklagat Lantmäteriets beslut. Eftersom detta innefattat ett rättegångsfel har MÖD undanröjt domen och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen.