Mål: P 1160-19

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad. Avvikelser från detaljplan har sammantaget bedömts inte kunna godtas som liten avvikelse.