Mål: P 1159-19

Avgörande

MÖD har funnit att nämnden haft skäl att förelägga om rättelse för olovlig tillbyggnad.