Mål: F 3050-20

Avgörande

MÖD har bedömt att förrättningskostnaderna för en anläggningsåtgärd ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna efter andelstal.