Mål: M 9456-19

Avgörande

Länsstyrelsen ändrade ett vitesföreläggande endast genom att flytta fram tiden för fullgörande. MMD avslog ansökan om utdömande av vite eftersom det inte var visat att länsstyrelsens beslut delgetts adressaten. MÖD har, med hänvisning till senare praxis, konstaterat att delgivning i detta fall inte var nödvändig och därför återförvisat målet till MMD.