Mål: M 3920-20

Avgörande

MÖD har förlängt den tid inom vilken ett föreläggande ska vara genomfört.