Mål: M 8649--8650-19

Avgörande

Miljösanktionsavgift. MÖD har till skillnad mot mark- och miljödomstolen bedömt att en överträdelse har skett av förbudet att yrkesmässigt saluföra dryckesbehållare som inte ingår i ett godkänt retursystem. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att det är rätt adressat och nämndens beslut om miljösanktionsavgift har därför fastställts.