Mål: M 12503--12505-19

Avgörande

Utdömande av vite. Mark- och miljödomstolen har avslagit ansökan utan att ha berett sökanden tillfälle att komplettera sin ansökan och utan att ha kommunicerat motpartens svar med sökanden. MÖD har funnit att detta är ett grovt rättegångsfel som inte kan läkas i MÖD (50 kap. 28 § rättegångsbalken) och har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.