Mål: P 5295-19

Avgörande

Tillsynsärende avseende byggnad. MÖD har avslagit grannars överklagande av nämndens beslut att inte ingripa mot byggnationen.