Mål: P 5303-20

MÖD 2020:30

Vägledande avgörande

Ett beslut att avslå en begäran enligt 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras får överklagas endast till en instans, se 49 § andra stycket förvaltningslagen. Sedan en kommunal nämnd avvisat en sådan begäran avslog länsstyrelsen överklagandet. MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat överklagandet av länsstyrelsens beslut.