Mål: F 10795-19

Avgörande

Ersättning för övrig skada vid s.k. tidig inlösen av fastighet. MÖD har ogillat fastighetsägarnas yrkande om ersättning för övrig skada, då adekvat orsakssamband saknas mellan inlösen och skadan i form av flyttkostnader.