Mål: M 7518-19

Avgörande

MÖD har funnit att länsstyrelsen inte har författningsstöd för att meddela beslut om att NOx från metanol inte ska räknas bort vid redovisning av uppfyllande av BAT-slutsats. Länsstyrelsens överklagande har därför lämnats utan bifall.