Mål: M 10622-19

Avgörande

MÖD har upphävt ett föreläggande om att avlägsna massor från en fastighet eftersom det inte levde upp till de krav på tydlighet som måste ställas på förelägganden av denna karaktär.