Mål: P 11443-19

Avgörande

Kommunfullmäktiges beslut att rätta en detaljplan med stöd av 36 § förvaltningslagen har upphävts eftersom det inte varit fråga om en uppenbar felaktighet.