Mål: P 11443-19

MÖD 2020:18

Vägledande avgörande

Kommunfullmäktiges beslut att rätta en detaljplan med stöd av 36 § förvaltningslagen har upphävts eftersom det inte varit fråga om en uppenbar felaktighet.