Mål: F 9858-19

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD bedömer till skillnad från mark- och miljödomstolen att lantmäteriet inte har dubbeldebiterat sökanden.