Mål: M 102-19

MÖD 2020:40

Vägledande avgörande

Fråga om dels dispens från begränsningsvärde enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen avseende utsläpp av stoft från sulfitlutpanna, dels delegation till tillsynsmyndighet att meddela villkor om energihushållning.