Mål: M 4459-19

MÖD 2020:27

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det har varit möjligt att pröva en ansökan om ändringstillstånd för vindkraftpark. Ansökan om ändring har huvudsakligen avsett tillstånd för att uppföra färre vindkraftverk men med en högre totalhöjd. Eftersom mark- och miljödomstolen har avvisat ansökan har Mark- och miljööverdomstolen undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.