Mål: M 3605-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har efter medgivande från länsstyrelsen och med hänsyn till utredningen i övrigt beslutat att en dammanläggning ska vara utan dammsäkerhetsklass.