Mål: M 8492-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att sökt åtgärd (tillbyggnad för båtverkstad) behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att denna utvidgning inte kan genomföras utanför det strandskyddade området. Strandskyddsdispens har därför beviljats med stöd av 7 kap. 18 c § 4 miljöbalken.