Mål: M 10548-19

M 10548-19

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte uppkommer någon beaktansvärd risk för skada för fladdermöss när vindkraftverket drivs i bat-mode. Ett förbud mot fortsatt drift är under sådana förhållanden mer ingripande än vad som behövs. Inte heller risk för påverkan på fåglar motiverar ett förbud. Nämndens beslut har därför upphävts.