Mål: M 5839-20

M 5839-20

Fordran avseende va-avgift. Mark- och miljödomstolens handläggning har ansetts innefatta rättegångsfel bl.a. genom att målet inte har varit tillräckligt utrett och genom att domstolen in har klarlagt parternas inställning till att målet skulle avgöras utan huvudförhandling. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt domen och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.