Mål: M 7937-19

Avgörande

En kommunal nämnd förelade en annan kommunal nämnd att vidta bullerbegränsande åtgärder på en väg som kommunen är väghållare för. Eftersom det av föreläggandet inte framgår att föreläggandet är riktat mot kommunen, som är den juridiska personen, har föreläggandet upphävts.