Mål: M 13871-19

MÖD 2020:45

M 13871-19

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Skogsstyrelsens meddelande efter samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen för vilka miljöorganisationer ska ha tillgång till rättslig prövning. Vid en konventionskonform tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken får miljöorganisationen därför ansetts ha haft rätt att klaga på Skogsstyrelsens beslut.