Mål: F 3465-20

Avgörande

MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom i fråga om rättegångskostnader på så sätt att ersättningen inte ska innefatta mervärdesskatt. Detta eftersom parten haft avdragsrätt för mervärdesskatt och denna därför inte varit en kostnad för parten.