Mål: M 10181-19

Avgörande

Rättegångskostnader i mål om tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom i fråga om rättegångskostnader och tillerkänt tre enskilda motparter begärd ersättning för ombudsarvode.