Mål: P 7340-19

Avgörande

Byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har sänkt en byggsanktionsavgift eftersom byte av fönster i det aktuella fallet inte bedöms ha varit en bygglovspliktig åtgärd. Byggsanktionsavgiften för att utan bygglov ha byggt in en loggia och satt igen en ytterdörr fastställs.