Mål: F 9463-19

Avgörande

Fastighetsbestämning av gemensamhetsanläggning. MÖD har fastställt att utöver ytskikt ingår även tätskikt i gemensamhetsanläggning för parkeringshus.