Mål: M 9734-19

Avgörande

Överklagande av beslut ansågs ha inkommit i rätt tid eftersom överklagandehänvisning inte lämnats (45 § förvaltningslagen).