Mål: M 3392-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att uppförandet av ett garage inom strandskyddat område skulle innebära en inte obetydlig utvidgning av det privatiserade området och att det inte förelegat särskilda skäl för dispens.