Mål: M 10994-19

Avgörande

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett utredningen tillräcklig och gett tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för restaurering av våtmark.