Mål: P 13738-19

P 13738-19

MÖD har upphävt ett beslut om byggsanktionsavgift avseende anläggning av parkeringsplats eftersom byggnadsnämnden inte har motbevisat en invändning om preskription.