Mål: F 12050-19

Avgörande

Omprövning av gemensamhetsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning att det inte finns förutsättningar för omprövning.