Mål: M 9295-19

M 9295-19

Mark- och miljööverdomstolen har funnit skäl att sätta ned avgiften för handläggningen av en ansökan om förlängt sophämtningsintervall.