Mål: M 13914-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillståndsplikten för förändring av vattnets djup och läge inte är knuten till syftet med regleringen. Det krävs därför inte särskilt tillstånd till reglering till förmån för elkraftsproduktion, när det redan föreligger ett tillstånd till dämning. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa ansökan har därför undanröjts och målet har återförvisats till den domstolen.