Mål: M 2119-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte har funnits särskilda skäl för strandskyddsdispens för att bygga om en komplementbyggnad till ett bostadshus.