Mål: M 5359-19

Avgörande

En värmepumpsanläggning har inrättats innan det tillstånd som meddelats för anläggningen hade fått laga kraft. MÖD har bedömt att det finns förutsättningar att påföra fastighetsägaren en miljösanktionsavgift.