Mål: P 7746-19

Avgörande

En byggnad har ansetts strida mot detaljplanen i fråga om våningsantal och byggnadsarea och dessutom stå i strid med PBL:s regler om tillgänglighet. Ansökan om bygglov har därför avslagits.