Mål: P 414-20

Avgörande

Byggsanktionsavgift för ändrad användning av byggnad från enbostadshus till restaurang. Avgörande vid fastställande av byggsanktionsavgiftens storlek enligt 9 kap. 8 § plan- och byggförordningen är byggnadens användning före åtgärden.