Mål: M 10335-20

M 10335-20

Ett föreläggande att återställa en åkerholme har i detta fall ansetts alltför ingripande eftersom en ansökan om dispens från biotopskyddet i efterhand har getts in men ännu inte prövats. Föreläggandet har därför upphävts.