Mål: M 13516-19

Avgörande

MÖD förlänger igångsättningstiden för en vindkraftsanläggning. Bolaget bedömts ha haft giltiga skäl för sitt dröjsmål med att sätta igång verksamheten.